خانه / تامین اجتماعی / انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر

انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر


محمد سمیعی
1401/02/21
0 دیدگاه
انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر

الزام به انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر و بهره مندی از مزایای آن

به استناد ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال ۱۳۶۵، حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق های مشابه پرداخت نموده اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده اند، با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق جدید منتقل می شود.

شروط بهره مندی از انتقال سوابق بیمه ای به سایر صندوق ها

۱. احراز اشتغال بیمه شده در کارگاه مورد ادعا از صندوق مبدا

۲. پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت (اعم از دولتی و غیر دولتی) در ایام مزبور

۳. عدم دریافت کسور بازنشستگی

۴. ارائه تقاضای فرد یا وراث قانونی دریافت کسور بازنشستگی از محل خدمت می بایستی با درخواست خواهان باشد و چنانچه بدون رضایت مستخدم خوانده مبادرت به واریز کسور مستخدم نموده باشد، مستخدم برابر ماده (۱۱) از قانون مسئولیت مدنی مسئولیتی نخواهد داشت. حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت (اعم از دولتی و غیر دولتی) اشخاصی که طبق ضوابط قانونی به هر یک از صندوق های بیمه یا بازنشستگی پرداخت نموده اند و به دلایلی از شمول خدمات صندوق متبوع قبلی خارج شده باشند، بر اساس تقاضای فرد یا وراث قانونی وی منتقل می گردد.

۵. پرداخت مابه التفاوت متعلقه

۶ خارج شدن از شمول یک صندوق و اشتراک با صندوق جدید به دلیل تغییر محل کار یا خدمت و یا تغییر وضع استخدامی، تغییر صندوق بازنشستگی، انتقال، اخراج، استعفا، بازخرید خدمت و اتمام یا فسخ قرارداد

۷- به استناد قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت، در حالات بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی سوابق خدمت غیردولتی صرفا در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد؛ مشروط بر آن که مستخدمين مزبور (در حالت بازنشستگی دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی باشند.

۸ از حیث سوابق انتقال صندوق، مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی باشد. به استناد تبصره یک قانون مذکور انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل از تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال ۶۵ به موجب قوانین مربوطه از یک صندوق به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده، مشمول مقررات بعد از این تاریخ نمی باشند.

نکات کلیدی :

1. براساس تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال ۱۳۶۵ و آئین نامه تبصره (۳) ماده واحده مذکور، بخشنامه ۴۶۷ فنی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه احتساب سوابق خدمت گذشته کارمندان مشمول قانون سابق، آن عده از کارمندان موصوف در صورتی که قبل از ۱۳۵۱/۶/۱ در مؤسسات دارای نظام بازنشستگی اشتغال به کار داشته اند و تقاضای پذیرش سوابق گذشته خود را نمایند، با ارائه مدارک دال بر اشتغال و دریافت حقوق از مؤسسه و همچنین مدارک مؤید نظام بازنشستگی مؤسسه سوابق مورد نظر ایشان به شرط پرداخت حق بیمه بر اساس ۲۷ درصد حقوق و مزایای زمان تقاضا با میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا (هر کدام که بیشتر باشد) جزء سابقه پرداخت حق بیمه منظور خواهد شد. ( قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری، از کارافتادگی و فوت مصوب سال ۱۳۴۹ از تاریخ ۵۱/۶/۱ با نرخ ۲۱ درصد – ۱۴ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده – به مرحله اجرا در می آمد که در سال ۱۳۵۵ توسط وزارت بهداری و بهزیستی ملغی شد.)

2. در انتقال سوابق از سایر صندوق ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری با سازمان تأمین اجتماعی به صندوق کارکنان نیروهای مسلح بین کارکنان رسمی یا غیر رسمی سازمانها تفاوتی نمی باشد.

3. تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و آئین نامه اجرایی آن هیچگونه محدودیت زمانی برای اجرای انتقال کسور حق بیمه بازنشستگی به صندوق های بازنشستگی قانونی مختلف کشور قائل نگردیده است؛ مگر آن که به موجب قانون خاص، شرايط دیگری پیش بینی شده باشد.
ضمنا در خصوص پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفا، اخراج یا بازخریدی خدمت یا انفصال دائم قطع شود و کسور بازنشستگی خود رادریافت نکرده باشد، این حق به مستخدم یا ورثه قانونی او منتقل می گردد و در صورت تقاضای شخص بیمه شده یا وراث قانونی این کسور مسترد می گردد.

4. به استناد دادنامه ۳۷۷ مورخ ۸۱/۱۰/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر منوط به عدم دریافت آن از صندوق مربوطه و بقاء وجوه مذکور در صندوق مربوط است

5. مطابق با دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۸۱/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عدات اداری، وصول کسور بازنشستگی سابقه خدمت غیررسمی توسط صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از بازخرید خدمت مستخدم دولت جواز قانونی ندارد.

۶. به موجب بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تمایل کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد، به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.
این حکم شامل بنگاه های اقتصادی که سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است، نمیشود.

۷. به استناد بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند.

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *