پکیج قراردادها

360,000 تومان 250,000 تومان

نکات مهم در قرارداد کار

قبل از این که وارد مساله‌ی قرارداد شویم؛ لازم است به اهمیت انعقاد قرارداد کار اشاره شود.

اگر کارفرما بدون انعقاد قرارداد کار با کارگر وارد همکاری شود؛ باید تبعات زیادی را به جان بخرد که مهمترینِ آنها دائمی شدن آن کارگر است.

اگر کارفرما از ابتدا بدون قرارداد کار با نیرو وارد همکاری شود؛ آن شخص کارگرِ دائمی تلقی می‌شود و کارفرما نمی‌تواند بدونِ اخذ توافق با آن فرد، قطع همکاری نماید و نیز چون در قرارداد شفاهی مواردی مثل حقوق، مزایا و دستمزد آن کارگر مشخص نیست؛ در صورت بروز اختلاف هیئت‌های حل اختلاف اداره‌ی کار این اختیار را  دارند که در خصوص همه چیز تصمیم‌ گیری کنند و متناسب با واریزی‌های کارفرما میزان مزد و مزایا را تعیین نمایند.

انواع قرارداد کار

1- تمام وقت

2- پاره وقت

مطابق با ماده‌ی ۳۹ قانونِ کار مزد ومزایای کارگری که به صورت تمام وقت و پاره وقت کار می‌کند؛ متناسب با ساعات کار او محاسبه می‌شود و اثبات این موضوع که شخص تمام وقت یا پاره وقت بوده؛ منوط به ارائه‌ی قرارداد است. برای مشاهده و استفاده از نمونه­‌ی درست و اصولی قراردادهای مدت موقت و پاره وقت  نیز می­توانید به سایت جناب محمد سمیعی به آدرس … مراجعه نمایید.

مهم‌تر از همه‌ی این مسائل در قرارداد کار مشخص بودن میزان مزد پایه و در نهایت دریافتیِ کارگر است.

در تمامی قراردادهای داخل این پکیج موارد لازم از جمله میزان مزد و مزایای کارگری که فعالیت تمام وقت یا پاره وقت دارد و نیز مسائلی مانند عیدی، پاداش، مرخصی و سنوات، همه و همه به تفکیک لحاظ شده است.