خانه / مقالات

1401/03/21

تفاوت میان حق سنوات و پایه سنوات


تفاوت حق سنوات و پایه سنوات همیشه سوال بوده و هست. در این مقاله قصد داریم به تحلیل و بررسی هر یک بپردازیم.... ادامه مطلب

1401/03/16

طبقه بندی پرداخت‌های مازاد بر حداقل دستمزد در ایران


بند اول: پرداخت های مربوط به کار تا به این جا تمام مطالبی که گفته شد در مورد مزد بود. بدیهی است که در قانون... ادامه مطلب

قرارداد کار

1401/03/03

قرارداد کار


بند اول: مفهوم قرارداد کار و جایگاه آن در رابطه کارگر و کارفرما با نگاه به ماده 7 قانون کار قرارداد کار را... ادامه مطلب

1401/02/26

بازنشستگی عادی


به طور کلی تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان خود به دو نوع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می۔ شود، یکی... ادامه مطلب

1401/02/23

قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر


دعاوی مربوط به قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر به موجب قانون بیمه اجتماعی رانندگان... ادامه مطلب

1401/02/21

انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر


الزام به انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر و بهره مندی از مزایای آن به استناد ماده واحده قانون... ادامه مطلب

1401/02/14

احتساب سابقه بیمه ای ایام سربازی


حسب ماده (۹۵) قانون تأمین اجتماعی «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در... ادامه مطلب

s